Asielprocedure wordt sneller
vrijdag, 13 oktober 2006

de Telegraaf

DEN HAAG - Het kabinet neemt maatregelen die de asielprocedure naar verwachting vijf tot acht weken korter maakt. Het is de bedoeling om vooral in het aanmeldcentrum meer werk af te ronden. Omdat daardoor in die centra meer medewerkers nodig zijn, komt er ook weer een aanmeldcentrum in Zevenaar.

De ministerraad ging vrijdag akkoord met deze voorstellen van minister Rita Verdonk (Vreemdelingenzaken en Integratie). Op de locatie in Zevenaar was sinds de sluiting van het vorige aanmeldcentrum nog wel een behandelkantoor van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). De andere aanmeldcentra zijn op Schiphol en in Ter Apel.

Asielzoekers moeten in zo'n centrum hun asielaanvraag indienen, waarna een eerste beoordeling plaatsvindt.

Gewijzigd op ( vrijdag, 13 oktober 2006 )